co-housing-architecture-04

קומפלקס מגורים גולדה וילג' חיפה (הצעה לתכנון)

שטח המגרש:  720 מ"ר
שטח בנוי: 530 מ"ר

 

גולדה וילג' ממוקם בדרום חיפה בשכונת גולדה, בלב הכרמל, על צלע הר המשקיף אל מורדות הכרמל והים. הפרוייקט הינו קומפלקס מגורים כפרי בהשראה יוונית, המשתרע על פני שטח של 720 מ"ר, ובו ארבעה דירות קוטג' עם גינה: דירה בת קומה אחת ושלוש דירות בנות שני מפלסים. בשטח המתחם ישנם גם מועדון חברים לדיירים ובריכה.

"מבנה יוצר קהילתיות"

הטופוגרפיה התלולה של המגרש איפשרה לעצב את המתחם בהשראת הסגנון האופייני לאי סנטוריני, ע"י ניצול תוואי השטח התלול המעניק לקומפלקס המגורים המדורג יתרון גדול לעומת 'בלוק העירוני טיפוסי' העומד על קרקע חפורה / מיושרת עם גינה אחת לכלל הדיירים.

המבנה מתוכנן כמבנה מדורג ומורכב המשלב מגורים פרטיים עם מרחבים שיתופיים. כל דירה מתוכננת במפלס אחר מהדירה הצמודה לה, ובכך נוצרת תחושה של בנייה כפרית עם גינות פרטיות, במקביל  לחללים המשותפים המעודדים יצירת קהילה ומאפשרת למבנה חברתי - קהילתי לצמוח.

הכניסה למתחם ממוקמת במפלס הכביש, ברחוב גולדה, ומובילה אל רצף של שבילים, סמטאות וחצרות החוצים ומחברים בין המבנים השונים ומאפשרים חוויה של שיטוט וגילוי. ומסתיימת בחורשת אורנים וברושים במעלה במגרש הגובל ברח' לסקוב.
 

'קו-האוזינג' - 'דיור קואופרטיבי'

זהו יישום של הרעיון השיתופי במגורים המשלבים מגורים פרטיים עם שימושים שיתופיים - 'מבנה יוצר קהילתיות'.
הטופוגרפיה התלולה הקיימת במגרש והבנייה המדורגת הכתיבו בניה של קוביות הנצמדות אל הטופוגרפיה ומלוות ברצף של שבילים, סמטאות וחצרות החוצים ומחברים בין המבנים השונים ומאפשרים חוויה של שיטוט וגילוי.
יצירת חללים משותפים, אזורי ישיבה, מועדון חברים ובריכה. כל אלו יוצרים מקום התקהלות משותף לכלל הדיירים למפגש שכנים, שיח ובילוי משותף, ומעודדים יצירת קשרים חברתיים המאפשרת למבנה חברתי-קהילתי לצמוח.

 

co-housing-architecture-01
co-housing-architecture-01

מבט מרחוב גולדה, חיפה

press to zoom
co-housing-architecture-02
co-housing-architecture-02

חזית מערבית לכיוון הר כרמל

press to zoom
co-housing-architecture-03
co-housing-architecture-03

כניסה אל קומפלקס המגורים

press to zoom
co-housing-architecture-04
co-housing-architecture-04

חצר פרטית לכל קוטג'

press to zoom
co-housing-architecture-05
co-housing-architecture-05

מבט לכיוון הפנטהאוס עם נוף לכיוון מפרץ חיפה

press to zoom
co-housing-architecture-06
co-housing-architecture-06

מבט אל מרפסת קהילתית משותפת

press to zoom
co-housing-architecture-07
co-housing-architecture-07

בריכה משותפת לדיירי הפרוייקט

press to zoom
co-housing-architecture-08
co-housing-architecture-08

מועדון חברים פרטי בצמוד לבריכת השחיה

press to zoom
co-housing-architecture-09
co-housing-architecture-09

תוכנית סביבתית לפרויקט המגורים

press to zoom
חזרה להתחלה